Vjerujem u Duha Svetoga

305

 

Vjerujem u Duha Svetoga!
Vjerujem, da može raspršiti moje predrasude!
Vjerujem, da može izmijeniti moje navike!
Vjerujem, da može nadjačati moje nehaje!
Vjerujem, da me može ispuniti maštovitom ljubavlju!
Vjerujem, da mi pred zlom može pružiti zaštitu!
Vjerujem, da mi za dobro može uliti hrabrosti!
Vjerujem da može rastjerati moje žalosti!
Vjerujem, da mi može usaditi ljubav prema Božjoj riječi!
Vjerujem, da može otkloniti moj osjećaj manje vrijednosti!
Vjerujem, da mi može snagu za život pružiti!
Vjerujem, da mi može dobra prijatelja naći!
Vjerujem da moje cijelo biće može prožeti!Amen.

Izvor: Rastimo u Gospodinu

PODIJELI