ŽIVOT KAO DAR

1172

 

 

Čovjek doista dobiva život kao dar ali kako će ga proživjeti, ovisi o njemu  .

Dar života je dar Stvoritelja nama i u temelje našeg života koji nam je darovan  ugrađena je sva ljubav svijeta jer Onaj koji nas je stvorio jest  ljubav i zato imamo svako pravo i poziv, prihvatiti i radovati  se tom životu .  

Stoga je čovjek pozvan da svoj život čuva i bude spreman za njega sve podnijeti kako bi ga zaštitio i nitko nema pravo ugroziti naš život, niti mi tuđi, jer je svaki ljudski život dragocjenost – dar..  

 

 Život je samo jedan za sve živo! Npr. Kao rijeka koja ima puno rukavaca; ili kabel sa više priključaka, ali je samo 1 izvor, 1 kabel pa tako i jedan život.   . Taj se jedan život javlja u mnogo oblika: pa u čovjeku razlikujemo vegetativni, psihički i duhovni život tu možemo još nadodati i mentalni, emotivni, kreativni i dr.

GOVORIMO JOŠ O OSOBNOM ŽIVOTU, PRIVATNOM, JAVNOM.OBITELJSKOM,DUŠEVNOM, LJUBAVNOM, TJELESNOM, POLITIČKOM, VOJNOM, DUHOVNOM,USPJEŠNOM, PROMAŠENOM, IZGUBLJENOM ŽIVOTU postoji dobar i loš život, ispunjen i prazan, sretan  i patnički..  

  

Zato je život najvažniji organ duhovne duše koja čovjeka čini specifično čovjekom i razlikuje ga od svih živih bića. Duhovnu dušu nam je udahnuo Stvoritelj  u času začeća. Stoga je život izvor čovjekova postojanja, on je temelj svega što čovjek  treba i ima.

 

Život nije statika, nego dinamika koja čovjeka svestrano razvija.

Svaki je čovjek pozvan u život sa svrhom i ciljem.  Svatko ima svoju životnu zadaću, svoje sposobnosti, talente koje mora razvijati.

Upitaj se: „  Ima li u tvome životu nešto tako vrijedno i dragocjeno?“ Pronađi to!

 

Što nije život? O vezanosti na materijalnu stvarnost A. Jores – antropolog kaže da život nije :

– imanje, karijera, diploma, hrana, odjeća, automobil…jer ništa od toga ne može sačuvati čovjekov život i dati mu potpuno zadovoljstvo. On osjeća da je već mrtav jer je vezan , jer se ne razvija , jer ne ide za životom, zaustavlja se kod ograničenog i zaostaje, jer ga i vrijeme gazi…ono leti, ide naprijed ……….

…. ali kad imaš pred sobom cilj, ti napreduješ, ostvaruješ sebe u savršenijem obliku tad ti živiš, postojiš i toga si svjestan!

Zato pronađi ono u čemu ćeš biti temeljit, vrhunski, jer ako znaš „zašto“, onda ćeš lako podnijeti svaki „kako“.

Nećeš morati biti korumpiran, sebičan, škrt, nego naprotiv  dobar, velik i bogat.

ZATO, SAMO HRABROST, ODLUKA ZA ULAGANJE U SEBE DATI ĆE SMISAO TVOME ŽIVOTU . „Bit će dobro“, to je najveća snaga koja postoji u svijetu, to je snaga egzistencije, postojanja.

Imati smisao života, znači imati odgovor na pitanje „zašto živim“! Imati smisao, znači vidjeti sebe kao ideal prema kojemu ideš. Znači neprestano gledati u dobro i radovati se, jer zlo koje si doživio , uvijek je iza tebe. Biti projekt, imati smisao života, ili gledati ideal pred sobom u cilj života to je zapravo najveća snaga da pobijedimo sve bolesti i smrti, sve strahove i neuspjehe, sve nesreće i sva suprotstavljanja.

 

Kada imaš cilj pred sobom, onda preskačeš  i zidove i šume i planine da bi tamo stigao. Naprotiv kada nemaš cilja, kada nisi motiviran da se penješ dalje i da uspijevaš, tada si mlohav, onemogućen, jadan, slab, nemaš kamo poći.

Smisao života ćeš osjetiti tek kad se budeš borio u sebi da ne kloneš, da ne misliš negativno, nego da gledaš iznad onoga što ti se događa i vjeruješ da će biti dobro.

Zato čovječe, pogledaj što ćeš učiniti s tim darom? Po svijesti si da je ovaj svijet obogaćen za jednoga tebe i koliko bi bio siromašniji da tebe nema.

Pokušaj sebe iz dana u dan gledati u svojoj apsolutnoj originalnosti i ostvarenju i reci DA viziji svoga života.

 

 

prof.Branka Patafta

PODIJELI