Učila me moja Baka
Uz Molitvu sve je bolje,
Posli svake te molitve
Osića se čovik bolje.

I kad umor svlada tilo
Odanuti ono triba,
Da prikupi nove snage
Bilo lito ili zima.

A i Duši taj počinak
Virujte mi dobro dođe,
U molitvi lika traži
Kad joj loše ljudi pođe.

I godine kad nas stisnu
I ta starost baš iscidi,
Odmori se, pomoli se
I u miru svome sidi.

Zafali se dragom Bogu
Za sve što si ti dobio,
Bez obzira kakav ti si
U životu svome bio.

Jer Molitva samo može
Da okripi Dušu, tilo,
Jer iskreno kad se moli
I Bogu je drago i milo!

18.08.2018. Brat Bojan.

PODIJELI