Uskrs ili stigao do cilja

29

Uskrs ili stigao do cilja

 

 

Nakon radnog maratona

stigao do cilja

duševno sam sretan zbilja.

Od radosti pjevam

o životu predmjevam.

To što sada činim

te u iskušenjima inim

odlukama svog života se divim.

Načela svoja zapisujem

sva druga otpisujem.

Odluke u vječnost nosim

njima se ponosim.

Srce i duša su sretni

razina čistoće duha me veseli

istinu svoju neizmjerno volim

za druge putnike se Bogu molim.

Boli me kad su bez čistoće nauma

očekuje ih životna trauma.

Hvala Ti Kriste

za poruke kristalno čiste

što djetinjstvom

pojmovno upoznah

a Tebe i Tvoju muku

sadržajno katarzom doznah.

Kao izvanzemaljac

Tebe istinskog Boga

kao svoj uskrs prepoznah.

Duhom sam učenik Tvoj

primi ovaj moj poj

uskrsno sam Tvoj.

pjesnik, Ivan Bradvica

PODIJELI