FOTO: Bojan Kožica

Tople riči još u meni
Ozvanjaju kao podne,
Kada zvona ta Crkvena
Sa zvonika našeg zvone.

“Poštuj tuđe, ljubi svoje!”
Učio me moj je Ćaća,
“Viruj sine za poštenje
Doći će ta kad-tad plaća!”

“Nikad nemoj zaboravit
Rodnu grudu, selo svoje,
Prava Ljubav i iskrena
Dragi sine viruj to je!”

“Ljubi Zemlju dragi sine

Po kojoj ti sada hodiš,
I nikada nemoj sine
Da se za nju ti ne moliš!”

“Jer Molitva sve nas jača
Pa i našu Domovinu,
Jer ćeš jednog lipog dana
Pokazat je svome sinu!”

Tople riči još u meni
Ozvanjaju poput podne,
Kao zvona ta Crkvena
Sa zvonika kada zvone!

Bojan Kožica

PODIJELI