Na svitu je Ljubavi puno
Ali očito pravu našo nisam,
Možda me čeka negdi na putu
Di još ljudi kročio ja nisam.

Zato koračam ja svitom ovim
Uz život što me u stopu prati,
Možda jednom sritnem je tako
Ili je život ka meni baš svrati.

Ljubavi su svuda oko nas
I one traže utočište svoje,
Tragajući na ovome svitu
Kao i ovo srce baš moje.

I jednom ako sritnemo se tako
Oči u oči na ptu našemu tom,
Još virujem u Ljubav tu prasvu
I da će joj mista biti u srcu mom.

Na svitu je ljudi Ljubavi puno
Ali očito pravu našao nisam,
Možda me čeka na putu mom
Di još kročio ljudi ja nisam!

28.11.2020. Brat Bojan.

PODIJELI