Svoj život sjedini sa Kristovim

59

Svoj život sjedini sa Kristovim i sve će ti dobiti smisao. 
Isus je svjetlo u tunelu, samo On odvodi do rajske ceste,
uz koju niču ljiljani vječnog blagoslova.
Svim bićem budi ono što si uistinu,
budi ona unikatna nebeska osoba koja je dar svijetu. 
Sve ono što misliš, negdje je stvarno,
negdje čeka samo na tebe koji moliš za posvećenje uma.
Otkucaj srca koje voli raduje čitav Svemir,
odjek mu je u Božanskom srcu i ono ga blagoslivlja nadom i radošću!
Bog vas blagoslovio 

Od  Ana Emanuela Šimunić, 26.12.2017.

PODIJELI