SVETE TAJNE (SAKRAMENTI) NAS POBOŽANSTVENJUJU

125

Postoje posebni i važni trenutci našeg privatnog i zajedničkog života u zajednici Crkve kada Božja prisutnost i djelovanje dolaze do punijeg i konkretnijeg izražaja, kada nam Bog dolazi na otajstven ili sakramentalan način. Jedinstveni susreti Boga i čovjeka događaju se u svetim Tajnama (sakramentima) Crkve. U njima se Bog otkriva i daruje po molitvama i znakovima u svojoj zajednici.  U svetim Tajnama ne samo da nam se Bog dariva i nama prilazi, nego nas te tajanstvene stvarnosti po njegovoj milosti čine prihvatljivim kod njega samoga. Naime, po svetim Tajnama na milosni način Bog nas prihvaća, pribraja svom izabranom narodu, ucjepljuje trajno u život Presvete Trojice i čini nas dionicima svoga božanskoga života u svom narodu koji je Crkva. Po svetim Tajnama postajemo dionicima božanskoga života našega Spasitelja Isusa Krista, njegove smrti i njegove Pashe – Uskrsnuća. U nama se dakle događa nešto bitno, što nas preobražava u samoj srži naše neponovljive ljudske opstojnosti. Od stvorenja ranjenih iskonskim praroditeljskim grijehom i time odijeljenih od božanskoga života, postajemo djeca Božja i baštinici nebeskog kraljevstva, dionici novoga života u Kristu. Svete Tajne su: krštenje, miropomazanje, pričest, sveti red (rukopolaganje), sveta ženidba, bolesničko pomazanje i pokajanje (ispovijed).

Izvor: http://www.krizevacka-eparhija.com/

PODIJELI