Na što je to sve izišlo?! U današnjem vremenu ako se nasmiješ svi pitaju zašto se i kome smiješ, a čini se da ih malo prihvaća smijeh i širi ga dalje. A kad netko zapjeva ponajviše ih drže da je pod utjecajem alkohola ili da ima neki poremećaj. Tako se i s nekim ljudima ne smiješ više niti našaliti na svoj, a kamo li na njihov račun. Odmah te gledaju poprijeko i dignu ton glasa. Sačuvati u sebi duh jednostavnosti, opuštenosti i veselja, trebao bi biti neprestani ideal i zadaća svima za svaki dan, kako bismo na pravi način bili ljudi i odisali duhom čovječnosti. (Tomislavgrad, 13. veljače 2014.)     

fra Mate Tadić,OFM

PODIJELI