STARI PENDžER

183


Stara kuća
Još u njoj se živi,
Na pendžeru
Cviće još miriše.
O kako je lipa
Pogledom se divim,
I lakše se uz nju
Dragi ljudi diše.

Nekada se tu je
Pendžeralo noću,
Ašikovalo se
Na veliko tu je.
Davala se srca
I poljubci krišom,
O kako se lipo
Sad o tome čuje.

Nema više
Pendžeranja ljudi,
Prispila su
Druga tu vrimena.
Mobiteli samo
Ispod njega zvone,
Na daljinu sa njim
Sad se ljudi vole.

Pa se pendžer
Mobitelu smije,
Jer ta Ljubav
Nije kao prije.
Otisci su stari
Ostali još ljudi,
Na mjesečini noćnoj
Još su sjene dvije!

20.06.2017. Brat Bojan.

PODIJELI