Slava Bogu na visini i mir na zemlji ljudima svim!

11
FOTO:Krešo Ćepo

Zagreb, 21.4.2021.

 

Slava Bogu na visini

i mir na zemlji ljudima svim!

 

Presveto Trojstvo prožima međusobna poniznost i ljubav. Otac je ponizan naspram Sina i Duha, Sin je ponizan naspram Oca i Duha, Duh je ponizan naspram Oca i Sina. Svaki se očituje u jednom beskrajnom trokutu. Imamo tri trokuta i kad se u jedinstvu preklope tvore devet vrhova koji su znak devet kategorija bivstvovanja. Sve je to jedna beskrajna ljubav. Odlučuju u našem povijesnom momentu poslati Sina da kao Bogočovjek spasi ljude od smrti grijeha i to svojom smrću na križu i koji proslavljen uskrišava od mrtvih. Za ovog života je rekao da uho nije čulo, oko nije vidjelo što je Otac pripremio onima koji Ga ljube. Pripremio im je gledanje Njega samog a to gledanje je sudjelovanje u beskraju devet kategorija bivstvovanja, a to znači apsolutno znanje o svemu koje je ujedno vječno, i to je raj! Ujedno nam navješta uskrsnuće mrtvih Isusovim ponovnim dolaskom. Bog od nas ne traži previše. Hoće naše predanje Njemu po Isusu, a Duh Sveti koji prebiva u nama nas tješi i daje nam snagu za život.

Privilegiju da budemo Njegovi sinovi i kćeri daje nebeskim anđelima i nama ljudima. Čovjek je anđeo smješten u materijalno tijelo i po tome smo vrhunac Božjeg stvaranja. Sve stvoreno oko nas, sve što mi stvaramo je beskrajna ljepota i logičnost. Ali mi nismo toga do kraja svjesti. Neprijatelj sotona i njegovi anđeli pomućuju našu sreću navodeći nas na grijeh, ono što je Bogu najmrskije. Ta disharmonija je počela istočnim grijehom i trajat će do konačnog našeg otkupljenja. Zato je patnja imanentna našem putu kroz ovaj život. Sve to je posljedica izgubljenog raja kojeg našom odlučnom borbom možemo zadobiti po Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi. Vjerom, ufanjem i ljubavlju možemo opet biti sretni jer to prožima i drži našu nadu i optimizam. Nije nas ostavio. Dao nam je zakon i proroke i na kraju sebe samoga. On želi spasenje svakom čovjeku od početka do kraja. Nije nas uzalud stvorio. Ali moramo odgovoriti zovu Njegovog beskrajnog milosrđa.

Mir je djelo pravde. Budimo pravedni što uključuje ljubav, razumijevanje i solidarnost, apriorno davanje braći ljudima u svakom pogledu. Ali vidimo opozit tome: mržnju, oholost, pohlepu, laž, nasilje i pljačku. Milijuni ljudi svih vremena su se opredjeljivali i sada se opredjeljuju za gornje vrijednosti. Ali znatan dio se odlučuju za opozit. Nisu svjesni da iznad njih lebdi ozbiljna mogućnost pakla – gdje je plač i škrgut zubi. Kažu da se u Sv. Pismu Novog Zavjeta spominje 147 puta. Molimo da nas ne uvede u napast (iskušenje), nego da nas izbavi od zlog. Radi našeg osvještenja potrebno je ući u krutu realnost i po daru raspoznavanja duhova definirati naš stav i u tome trebamo biti ustrajni. To nam pomaže da ne budemo zavedeni zlom čiji je vrhunac u današnjem svijetu kultura smrti.

Ljudi današnjice imaju dovoljno informacija. Kritiziranje i osuđivanje jednih drugih ničemu ne koristi – samo gubljenje vremena i energije. To je vrzino kolo koje guta mnoge. Presudno je odlučiti da ja to ne radim – osobno obraćenje koje je jedna od temeljnih poruka Evanđelja. Tada je đavao nemoćan i poražen i mi hrlimo spasenju pa makar i uz najveće žrtve. Naša majka nam je uvijek govorila: „Pazi na sebe, a drugome nemoj činiti zla!“

„Nije muka za vika!“

Srdačan pozdrav

(Krešo  Čepo, rođ. 1950.. Tihaljina, Hercegovina, BiH)

PODIJELI