TRIDESETČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU (B)

 Prvo čitanje (Dn 7, 13-14):

 Vlast njegova vlast je vječna.

 Čitanje Knjige proroka Daniela

 

 Gledah u noćnim viđenjima

i gle s oblacima nebeskim

dolazi kao Sin čovječji.

On se približi Pradavnome

i dovedu ga k njemu.

Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo,

da mu služe svi narodi, plemena i jezici.

Vlast njegova vlast je vječna,

nikada proći neće;

i kraljevstvo njegovo vječno,

nikada propasti neće.

 

 Riječ Gospodnja

 

 Otpjevni psalam (Ps 93, 1-2.5):

 Pripjev:

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.

 Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gospodine, u sve dane!

 

Drugo čitanje (Otk 1, 5-8):

 Knez kraljeva zemlje … učini nas kraljevstvom, svećenicima.

 Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

 Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu: Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Gle, dolazi s oblacima i gledat će ga svako oko, svi koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. Da! Amen.

Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog – Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

 Riječ Gospodnja

 

 Evanđelje po Ivanu (18, 33b-37):

 Ti kažeš: ja jesam kralj.

 Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

 U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:

»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni. Što si učinio?«

Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.« Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«

 Riječ Gospodnja

 

JEDINA SIGURNOST

Bog Otac poslao je svoga Sina Isusa da nas pripremi i da nam pokaže na ovome svijetu Kraljevstvo Nebesko. Svojim dolaskom na zemlju, otškrinuo nam je vrata k spasenju i pokazao koja su to vrata na koja trebamo ići. Teško je razumjeti i stvoriti sliku o tome kako uistinu izgleda Kraljevstvo Nebesko, jer nam je samo darovan predokus što to jest. Život na ovome svijetu je dosta surov i grub i lako se izgubiti, skrenuti s puta, biti frustriran i ljut, nezadovoljan i onda činiti zlo. Radi naše grešnosti i nesavršenosti sve moramo naučiti, a pritom okusiti svu težinu života koju on nosi. Kako kaže jedna poslovica: “Bez muke nema nauke.“ Ali najvažnije je prihvatiti svu težinu i ne odustati, uz Boga. Bog je onaj početak koji nas pokreće, ali i onaj oslonac koji nas vodi kroz život i priprema za onaj konačan cilj koji trebamo doseći. Čovjeka u životu snađu brojne patnje i sve to čini se neizdrživo i okrutno, ali ima svoj smisao. Smisao leži u tome da vrijedi zaslužiti vječno spasenje, jer kada je čovjek suočen s velikom patnjom, onda nauči cijeniti i poštovati, „to“ nešto veliko koje je nedokučivo i nezamislivo, ali obećano. U životu kada čovjek postigne nešto na jednostavan način bez puno truda, onda lako zaboravi da je to što je postigao nešto vrijedno i dragocjeno i postane mu nebitno i nevažno. To se može primjeniti na ljudske međusobne odnose. Kada sve funkcionira, onda ni ne zamjećujemo detalje toliko ključne u svakom odnosu, ali kada se nađemo u situaciji da odnos ne funkcionira, onda krenemo razmišljati kako dalje. Prema iskustvu, trebali bismo razviti nekakvu spremnost, jer odnos s drugim ljudima je ključan i bez toga ne možemo živjeti na ovome svijetu. Nije lako se suočiti s vlastitim nedostatcima, a nije ni jednostavno to priznati i ukazati drugome na njegove nedostatke. Ako se ljudi obostrano odluče mijenjati i poboljšati, doći do zajedničkog jezika, onda se sve može riješiti i sve može funkcionirati. A to se može primjeniti upravo na međusobno obostrano pomaganje čineći dobro, kako bismo zajedničkim snagama lakše prebrodili životne poteškoće i dospjeli u Kraljevstvo Nebesko. Svaki dan iznova pred svima nama je prilika da sami sebe usavršavamo i ohrabrujemo jedni druge, jer svi smo vrijedni spasenja. Darovan nam je život, a vrijedi dati sve najbolje od sebe da ga ispravno vrednujemo i da smo zahvalni za nj. Imamo mogućnost izbora živjeti život kako želimo, griješiti, padati, ali se i uspinjati i boriti. Bitno je ne odustajati, bez obzira koliko težak put bio, a primjer je sama kalvarija Isusova. Bio je osramoćen, okrunjen trnjem, dan mu je težak križ za vuči, na koji je bio pribijen i proboden kopljem. Putem je padao, ali se i dizao, nije odustajao uz svu muku. Izdržao je do kraja, dajući nam primjer kralja Kraljevstva Nebeskoga, koji se nimalo ne poklapa sa slikom zemaljskih kraljeva, careva, vitezova, knezova i raznih poglavara. Isus je kralj ljubavi, jer je darovao svoj život, pokazujući nam da život i smrt i sva muka nisu besmisleni. Kralj je nad svim kraljevima, jer je neusporediv. Njegova moć je u bezuvjetnoj ljubavi i milosrđu, jer nam sve oprašta koliko god mi grešni bili. Na ovome svijetu vlada moć manipulacije nad ljudima i iskorištavaju se ljudi, kako bi netko na vlasti, stekao što više materijalnih sredstava radi svoje vlastite sebičnosti. Ali sva zadovoljstva ovoga svijeta su prolazna i na daju potpuno ispunjenje. Ono potpuno ispunjenje će čovjek tek spoznati i shvatiti kada napusti ovaj svijet smrću i uputi se u vječni život. Sve izrečeno može zvučati kao puka teorija, ali iskustvo nam govori da je to istina. Isus je ipak uskrsnuo i objavio se da nas ohrabri i pruži uvid u sve što nas čeka nakon smrti. Vječni život nam je obećan i to je jedina sigurnost u koju se možemo pouzdati.

Marija Vračević

PODIJELI