I kad riči se uglazbe
I kroz svemir krenu poput želje,
Dočeko sam da si došo
Po Dušu mi Moj Anđele.

Povedi me stazom svojom
Prema gori u visine,
Jer me gori neko čeka
Zoveć mene i moje ime.

Nek se pismom moja eto
Tvojim putem gori ori,
Ja se nadam Moj Anđele
Da će biti bolje gori.

Ni ovde mi nebi loše
Dar mi Bog je lipi dao,
I sa Svetim Duhom ja sam
Iskoristit ga dobro znao.

I kad stignem lipo gori
U Nebeske te visine,
Sa tobom ću da ja pivam
Lipi, dragi Moj Anđele!

29.07.2018. Brat Bojan.

PODIJELI