FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com

Ima neka snaga u Njoj
Neka tajna Ljubav skrita,
Kao da je s Neba sišla
I u Milosti sva baš blista.

I kad mi je jako teško
Pokušavam da se smirim,
Ali samo s Njom mogu
Da u Miru tome živim.

Nije samo da se falim
Ili pamet svoju širim,
Toj Krunici ja dugujem
Da je falim i Njoj divim.

Nekako me uvik smiri
Kao da je Ona živa,
Kao da se iz Nje same
Čista Ljubav u me sliva.

Ima nešto u Njoj ljudi
Ja osićam da je dobra,
Krunica je lijek za Dušu
Ko ne viruje neka proba!

23.07.2018. Brat Bojan.

PODIJELI