Papa je danas u audijenciju primio sudionike konferencije Papinskih misijskih djela, te im se obratio prigodnim riječima. „Znate dobro moju zabrinutost oko Papinskih misijskih djela, vrlo često svedenih, na organizaciju koja u ime Pape, prikuplja i dijeli, pomoć Crkvama u najvećoj potrebi. Rado sam prihvatio vaš prijedlog, da sazovem izvanredno vrijeme molitve i razmišljanja o poslanju Crkve narodima – kazao je.

Papa je rekao kako će u tom smislu tražiti od cijele Crkve da mjesec listopad 2019. godine, posveti za tu svrhu, jer će se te godine slaviti stogodišnjica Apostolskoga pisma “Maximum illud”, pape Benedikta XV., u kojemu se podsjeća da je, za učinkovitost apostolata, nužna svetost života te se preporučuje rast u zajedništvu s Kristom i veća uvjerljivost i radosno sudjelovanje u božanskoj gorljivosti, naviještanja Evanđelja svima, ljubeći sve i prakticirajući milosrđe prema svima, što posebno važno za poslanje Crkve danas – rekao je Sveti Otac.

“Onaj koji naviješta Boga, neka bude Božji čovjek”, poticao je Benedikt XV. (usp. Let Ap “Maximum illud”, od 30. studenoga 1919. godine. AAS XI [1919], 449). Obnoviti se, traži obraćenje; zahtijeva od nas da misiju živimo kao stalnu priliku za naviještanje Krista; da činimo te ga drugi upoznaju po našem svjedočenju i čineći ih  sudionicima našeg osobnog susreta s Njime – rekao je papa Franjo.

Papa je poželio da „duhovno i materijalno pomaganje Crkvama u potrebi, njih sve više utemeljuje na Evanđelju, kao i na krsnoj uključenosti i zauzetosti svih vjernika – laika i klerika – u jedinstveno poslanje Crkve: da ljubav Božju približi i posreduje svakom čovjeku – posebno najpotrebnijima njegova milosrđa – rekao je.

Izvanredni će mjesec molitve i razmišljanja poslužiti će obnovi vjere Crkve, tako te u njezinu srcu bude – i uvijek djeluje – Uskrs Isusa Krista, jedinoga Spasitelja, Gospodina i Zaručnika Crkve. Priprava na ovo izvanredno vrijeme, neka nam pomogne da sve više budemo Crkva u poslanju, prema riječima bl. pape Pavla VI.:

„Crkva, navjestiteljica Evanđelja, započinje s evangeliziranjem same sebe. Zajednica vjernika, zajednica nade koja se živi i na kojoj se sudjeluje, zajednica bratske ljubavi, treba neprestano slušati ono u što ima vjerovati; o razlozima svoje nade, o novoj zapovijedi ljubavi. Božji narod, uronjen u svijet i često napastovan idolima, Ona trajno osjeća potrebu da čuje razglašavati veličanstvena djela Božja (Dj 2:11; 1. Petrova 2,9), koja su je obratila ka Gospodinu; te od Njega ponovno bude sazvana i ujedinjena. Jednom riječju, to znači da je uvijek potrebna evangeliziranja, ako želi zadržati svježinu, polet i snagu za naviještanje Evanđelja” (br. 15).

Papa je na kraju poželio da proslava 100-godišnjice apostolskoga pisma „Maximum illud“, u listopadu 2019., bude prigoda da molitva, svjedočanstva tolikih misionara svetaca i mučenika, biblijsko i teološko razmišljanje te kateheza i misionarska ljubav, doprinesu evangeliziranju – u prvom redu – same Crkve; tako da, pronašavši svježinu i žar prve ljubavi za Gospodina – raspetog i uskrsloga – može evangelizirati svijet evanđeoski vjerodostojno i djelotvorno.

Izvor: Radio Vatikan

PODIJELI