O Gospe Sinjska, Djevo sveta,
divno te divno proslavi Bog,
slave te puci svega svijeta,
premila Majka puka si svog.

Na tebi neba blista se kras,
O Gospe Sinjska, budi nam spas!

Pomogla ti si svomu puku,
kadno pod Sinjem bjesnio boj.
Pruži nam i sad tu moćnu ruku,
i sad u borbi narod je tvoj;

Da ustrajemo, moli za nas,
o Gospe Sinjska budi nam spas!

VIDEO: https://www.youtube.com/

Tekst: https://www.katehetski-nadbiskupija-split.net/

PODIJELI