MOGA KRALJA OKRUNALI TRNJEM! – MOJ KRALJ JE ISUS KRIST –

415


Mnogi su se okrunali kralji
Dok vladali kratkoga su vika,
Moga Kralja okruniše na Križu
Sa Trnovom al vičnoga vika.

Mnogi kralji nosili su krune
Baš od žezla i suvoga zlata,
Mome Kralju dali su od trnja
Umazanu od krvi i blata.

Mome Kralju to smetalo nije
Još sa Križa sa Ljubavlju sije,
Otkupio na Njem naše grije
Moje srce za Njim uvik bije.

Ponosan sam na svojega Kralja
On sad Nebom a i Zemljom vlada,
Kruna mu se na glavi još sije
I ako mu ona od zlata baš nije.

Ime, Isus, mu je Otac Bog još dao
Kad je Svemir sa Njime stvarao,
Pa i ovu našu Zemlju milu
Iz Ljubavi tako lipu i živu.

Mnogi su se okrunali kralji
Dok vladali kratkoga su vika,
Moga Kralja okruniše na Križu
Sa Trnovom al vičnoga vika!

03.03.2017. Brat Bojan

PODIJELI