“Ništa na svijetu nije loše nego samo čovjek, kad/ako se u srcu okrene od Gospodina; a kad je čovjek tako loš i zao, onda je za njega i čitav svijet loš i zao. Ako si čist u srcu, sve će ti biti čisto, što znači, sve ćeš vidjeti onako kako jeste (dosl. u istini); ali ako ti je srce nepošteno, tako će ti sve biti onakvo kakvo ti je i srce.”

Jakob Lorber (1800-1864)

PODIJELI