“Naša snaga je u koljenima koja kleče.
Naša moć je u uzdignutim rukama.
Naša budućnost je u našoj volji da Kristov križ nosimo strpljivo i odvažno.
Ludost i tama ovoga svijeta mogu se nadvladati jedino poniznošću. Samopožrtvovnošću. I iznad svega, ljubavlju.”

fra Jozo Zovko

PODIJELI