Djeci preporučite krjepost i vrline; samo ih to može usrećiti, a ne zlato.

Ludwig von Beethoven

PODIJELI