Kada današnji grešni homo faver – homo tehnicus putem duhovnog unutarnjeg preporoda, katarze duše, postane uistinu homo sapiens – čovjek mudrog pogleda i holističke etike, njegov dominium tarrae – vladanje Zemljom prerast će u amor terrae – ljubav prema Zemlji.

mons.Valentin Pozaić

PODIJELI