“Trpjeti i raditi za Katoličku crkvu.
Od ovih principa ne odstupamo nikada, makar uz cijenu života.”

Blaženi Alojzije Stepinac

PODIJELI