I Isus je padao pod križem… neka nam to bude razlog da ustanemo i idemo napred unatoč patnji… Ljubav je pobjedonosna… ljubav prašta, ljubav je opasana trpljivošću! Sve će patnje pred sudom Božjim vrijediti i odvest će nas u vječno spasenje Kristovo, gdje će pasti okovi i lanci… a križ će biti ključ za Raj. Pustimo Duha Svetoga da nas raduje i upućuje u istinu. Bitna je duša i 
 puno iskrene ljubavi molitvene.

ANA EMANUELA, Bilaj 18.08.2018.

PODIJELI