Zeleni se polje naše
To Šuičko lipo ljudi,
I dok gledam tu lipotu
U meni se mladost budi.

Dok ga naša rjeka grli
Krivudajuć priko njega,
Prava paša je za oči
Gledajući ga ko sa Neba.

Blago pticam tu u letu
Jer još one lipše vide,
Tu lipotu ko iz Raja
Dok ja eto tu sad sidim.

Miris trave a i cvića
Dopiru mi sve do nosa,
Lipo polje u proliće
Našeg lipog tog ponosa!

Zeleni se polje naše
To Šuičko lipo ljudi,
I dok gledam tu lipotu
U meni se Raj tu budi!

19.05.2018. Brat Bojan.

PODIJELI