KOMU SRCE SVOJE DATI!

93

 

Komu svoje srce dati
Što krvari, što me boli,
Komu svoje ruke pružit
Ko me danas još to voli.

Komu još se povjeriti
I predati svoje boli,
Komu danas vjerovati
Da me još baš neko voli.

Kome svoju ljubav pružit
Baš u ove teške dane,
Ko mi može baš pomoći
Da ublažim srcu rane.

Komu da se ispovidim
I kažem mu što me boli,
Ko će mene da prifati
Ko još može da me voli.

Komu sebe prepustiti
Ako Bogu svom ne mogu,
Prepuštam se Tebi Kriste
Našem živom vječnom Bogu!

10.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI