KO ČEKA TAJ DOČEKA! – R A Z G O V O R -Ono kad ti malo ručak kasni.

110

 

Otišla je prije pola sata
Pa me brine što je više nema,
U stomaku criva mi se suču
Di otiđe baš ta naša žena.

Ma doći će, samo eto što tu nije
Vidim idu te joj noge dvije,
Samo sporo, sa nekim govori
Viruj i mene glad me ta baš mori.

Ajde neka, valjda će ta stići
U zafalu šape ću joj dići,
A i ti bi prijatelju mogo
Digni šape lina liva nogo.

Stigla žena i donila hranu
Vrime ručku u tome je danu,
Sad će ona da nam to podili
O kako smo samo gladni bili.

Ručak stigo, želud nam je sit
Sad se triba nešto i popit,
Pa onda se u hladovinu dati
Oh, kako to volim, draga moja mati!

06.08.2017. Brat Bojan.

PODIJELI