Žrtvenik za paljenice

Od bagremova drva napravi žrtvenik za žrtve paljenice, pet lakata dug, pet lakata širok – u četvorinu – a tri lakta visok. 2Na njegova četiri ugla načini mu četiri roga. Rogovi su bili u jednom komadu s njim. Onda ga obloži mjeđu. 3A načini i sav pribor za žrtvenik: lonce, strugače, kotliće, viljuške i kadionike; sav mu je ovaj pribor načinio od mjedi. 4Za žrtvenik zatim načini rešetku u obliku mrežice od mjedi ispod izbočine; zahvaćala mu je do sredine. 5Salije četiri koluta na četiri ugla mjedene rešetke da služe kao kvake za motke.6Motke načini od bagremova drva pa ih obloži mjeđu. 7Onda provuče motke kroz kolutove na objema stranama žrtvenika da se na njima nosi. Napravio ga je šuplja – od dasaka.
8

Umivaonik

A zatim, od zrcala žena koje su posluživale na vratima Šatora sastanka, načini mjedeni umivaonik i mjedeni stalak za nj.
9

Dvorište

Onda načini dvorište. Na južnoj strani dvorišta bijahu zavjese od prepredenog lana, stotinu lakata duge. 10Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od mjedi, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 11Od stotinu lakata bile su zavjese i sa sjeverne strane. Njihovih dvadeset stupova sa dvadeset podnožja bilo je od mjedi, dok su kuke na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 12Sa zapadne strane bijahu zavjese od pedeset lakata, sa deset stupova i deset njihovih podnožja. Kuke su na stupovima i njihove šipke bile od srebra. 13Sprijeda, s istoka, zavjese od pedeset lakata. 14S jedne strane vrata zavjese su bile petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja. 15Tako i s druge strane – dakle, na obje strane dvorišnih vrata – bile su zavjese od petnaest lakata, sa tri stupca i njihova tri podnožja. 16Sve su zavjese oko dvorišta bile od prepredenog lana. 17Podnožja za stupove bila su od mjedi, a kuke na stupovima i njihove šipke od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi. Sve šipke na dvorišnim stupovima bijahu od srebra. 18Zavjesa na dvorišnim vratima – izvezena – bila je od ljubičastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Dvadeset je lakata bila duga; visoka, po širini, pet lakata kao i dvorišne zavjese. 19Bila su četiri njihova stupa sa četiri podnožja od mjedi. Kuke na stupovima bile su od srebra. Vrhovi stupova bili su srebrom obloženi, a njihove šipke bile su srebrne. 20Svi kočići unutar Prebivališta bili su od mjedi.
21

Popis utrošenih stvari

To je popis stvari za Prebivalište – Prebivalište svjedočanstva, koji je sastavljen na zapovijed Mojsijevu trudom levitâ pod vodstvom Itamara, sina svećenika Arona.
22Besalel, Urijev sin, iz koljena Hurova od plemena Judina napravio je sve što je Jahve Mojsiju naredio. 23S njim je bio Oholiab, sin Ahisamakov, iz plemena Danova, rezbar, krojač i vezilac za ljubičasto, crveno i tamnocrveno predivo i prepredeni lan.
24Sve zlato što je utrošeno u radove oko svetišta – zlato posvećeno prinosom – iznosilo je: dvadeset i devet talenata i sedam stotina trideset šekela u hramskim šekelima. 25A srebro, sabrano prigodom upisivanja zajednice – 26to jest beku po glavi, odnosno pola šekela prema hramskom šekelu, od svakoga koji je bio upisan, od dvadeset godina pa naprijed – iznosilo je: stotinu talenata i tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela u hramskim šekelima. Bilo je upisanih: šest stotina tri tisuće i petsto pedeset. 27Stotinu talenata srebra otišlo je za salijevanje podnožjâ svetištu i zavjesi: sto podnožja od sto talenata – talenat za podnožje. 28A od tisuću sedam stotina sedamdeset i pet šekela načinio je kuke za stupove, obložio njihove vrhove i napravio šipke za njih. 29Mjed od žrtve prikaznice iznosila je sedamdeset talenata i dvije tisuće četiri stotine šekela. 30Od nje je načinio: podnožja za ulaz u Šator sastanka, žrtvenik od mjedi s njegovom mjedenom rešetkom i sav pribor za žrtvenik; 31dalje, podnožja oko dvorišta, podnožja za dvorišni ulaz; sve kočiće za Prebivalište i sve kočiće oko dvorišta.

PODIJELI