Većina ljudi u Europi su ateisti i njima će biti u redu politika koja će promovirati nenormalne. Možemo vidjeti u Nizozemskoj  pedofilsku stranku, legalizirana marihuana i prostitucija. To je neoliberalni relativizam. Kod nas se ljudi mogu deklarirati kao Katolici. Ali koliko njih to uistinu je? Koliko njih živi sakramentalno? Shvaćaju li oni svoju vjeru ozbiljno? Vide li oni problem u sebi i društvu? Najgore je kada se u ovom vremenu misli da će sve biti dobro. Bog može činiti bez nas ali Bog želi činiti u nama i kroz nas. Mi moramo sudjelovati i iznositi svoja mišljenja u Duhu Istine. Šutnja nije uvijek pokazatelj mudrosti jer da je tako, mudre u Svetom Pismu ne bi imali. Istinu će svi čuti ali hoće li je prihvatiti samo Bog zna. Treba moliti ali treba i djelovati pa iako i preko društvenih mreža. Trebamo iznositi svoje mišljenje, a ne samo objaviti sliku Isusa, poslati blagoslov i napisati neko Evanđelje. Gdje je mišljenje? Svjedočanstvo? Kakvi su nam pogledi na svijet? Jesu li se oni promijenili ili su isti? Kako se osjećamo kao vjernici? Papa Franjo je nedavno rekao da je mišljenje važno i da mišljenje trebamo iznositi. Obratio se mladima ali naravno sve poziva na isto. Možemo mi držati za sebe svoje mišljenje i iznutra kuhati ali kada prekipi tada možemo učiniti samo loše. Nas Isus nije učio da reagiramo iz srditosti već da reagiramo mudro, jednostavno i razborito bez obzira na situaciju. Moramo shvatiti da smo prah i pepeo, da smo slomljeni kao narod, mi moramo pronaći nadu, a ona se nalazi u Isusu Kristu.

Mario Š.

PODIJELI