KAKO JE NAŠA MALA MAJA  ČASNOM SESTROM BAŠ POSTALA!

127

Često išla naša Maja
Baš u Crkvu kod Sestara,
I Bogu se obećala
Da će biti Časna mala.

Molila se tako Maja
Skupljajući svoje ruke,
U tišini svoje sobe
Bez ikakve ljudi buke.

Šapućući Kristu Bogu
Da će samo Njemu služit,
Svoje srce čisto malo
Da će Njemu samo pružit.

I ako je bila mala
Časna da će bit je znala,
Jer i danas služi Bogu
Kao Časna reći mogu!

27.03.2018. Brat Bojan.

PODIJELI