KAD MI DUŠU TI POZOVEŠ!

107

 

Kad mi Dušu Ti pozoveš
Da mi se od tila dili,
Milostiv mi budi Bože
Jer Bog Jahve si jedini.

U Tebi mi sva milina
Jer si poslo svoga Sina,
Da na Križu spasi Duše
Da se u pako sve ne sruše.

Pa i moju primi gore
Da ugleda vične zore,
Da se može klanjat Tebi
Privedi je Bože sebi.

Još u meni Vire ima
I Ljubavi Tvoje Kriste,
Prifati mi Dušu moju
I ispruži ruke čiste.

Moja Duša Tebi vapi
Samo da je zlo ne lapi,
Sačuvaj je Spasitelju
Tu jedinu imam želju.

A kad dođem Tebi gori
Sve Anđele Ti pozovi,
U zafalu da Te Slave
I usnice moje male.

Nek:”Glorija!” Nebom ori
Moja Duša Tebe voli,
A i moje srce malo
Kuca zate uvik zdravo.

I kad Dušu mi pozoveš
Da mi se od tila dili,
Ja Te volim, ja Te ljubim
Ja za Tebe Bože živim!

22.07.2017. Brat Bojan.

PODIJELI