JANJEĆI ODMOR!

76

Januar misec
Zimsko je doba,
Janjci se skrili
Od stada svoga.
Uz plast sjena
Odmaraju mili,
Jedno je crno
Dok ostali bili.

Čuje se pisma
Podikoje bleji,
Zoveći Majku
Toj prilipoj želji.
Jer ona im ipak
Zaštita je živa,
Majka je Majka
Ma čija baš bila.

Zimsko je jutro
Izmamilo Sunce,
I ako baš šturo
Lagano još grije.
Skupili se janjci
Odmor im prija,
Dok mlado im srce
Lagano tu bije!

 

PODIJELI