Fatima, pisac Saverio Gaeta: „Nije sve objavljeno“

341

Fatima, pisac Saverio Gaeta: „Nije sve objavljeno“

 

(Rim – 29. ožujka 2017.) Sve u svezi s Fatimom nije objavljeno. Treća je tajna objavljena po želji Ivana Pavla II. 2000. godine. Međutim, postoji jedan dodatak koji sadrži objašnjenje sestre Lucije o ukazanjima koja su se dogodila u portugalskom gradiću. To je teza novinara Saveria Gaete u njegovoj knjizi: „Fatima. Cijela istina“ (izdavačka kuća San Paolo) koja je napisana prigodom stote obljetnice Gospinih ukazanja koja se obilježava ove godine. Pisac Saverio Gaeta kaže:„Treća tajna objavljena je tek 2000. godine, nakon mnogo, mnogo godina, a znamo da je Gospa rekla sestri Luciji da se može objaviti već 1960. godine. Dio teksta koji je objavljen četrdeset godina kasnije nepotpun je jer je sama Gospa 1944. godine, kada je rekla sestri Luciji da piše biskupu, njoj naredila: napiši ono što ti diktiraju, a ne ono što ti je dano da razumiješ“.

Vrlo vrijedan i mukotrpan rad Saveria Gaete koji je prikupio mnogobrojne indicije koje dovode do ove teze.„Išao sam za tim da prikupim sve stvari koje se ne slažu i koje pokazuje kako kardinali, glasnogovornici papa, poznati uglednici iz Vatikana navode različite nadnevke o istim stvarima. Omotnice različitih dimenzija, različite listove. Sve ovo navodi na pomisao da postoji nešto što se izravno ne pripisuje Gospi, nego štoviše, objašnjenju sestre Lucije i radije se to drži skrivenim“.

„Dodatak sestre Lucije možemo pronaći u nekim tekstovima koji su objavile sestre u Coimbri prije godinu dana kada su objavile biografiju s dosada neobjavljenim pismima. Jedno od tih pisama iz 1944. godine iznosi na vidjelo što je sestra Lucija rekla biskupu. Priča da je vidjela beskrajnu svjetlost koja je Bog, u tom svom viđenju vidjela je rijeke koje se izlijevaju, potres koji je protresao zemlju, nešto što se s neba obrušava na zemlju poput plemena i jedan razorni rat.“ Dodatak koji bi trebao sadržavati neobjavljeni dio Treće tajne, gdje bi mogao biti? „Ako postoji, što ja pretpostavljam, nalazi se negdje u Vatikanu, a odluka da ga objavi pridržana je samo Papi“.

 

Izvor: http://stream24.ilsole24ore.com/video/cultura/fatima-scrittore-saverio-gaeta-non-tutto-e-stato-rivelato/AE9aynv

 

PODIJELI