Devetnica Presvetom Srcu Isusovom

2118

Prvi dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
VJEČNI SPAS
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Samo je jedno potrebito!” (Sv. Luka)
RAZMIŠLJANJE:
Što smo mi učinili da si osiguramo ono jednošto je nama najpotrebnije
i najkorisnije?
Ako budemo i nadalje ovako život provodili, možemo li se nadati da
ćemo postići vječno blaženstvo?
Ne moramo li se naprotiv, mnogo bojati da ne budemo na vijeke osuđeni?
Rad i nastojanje oko spasenja naše duše mora biti jedino naše pravo
zanimanje; naša želja, naš cilj, naša svrha. Jer doista, što mi
koriste sve časti, svo bogatstvo, sve raskoši ako dušu svoju izgubim?
Misao bl. Margarite Alakok:
“Počnimo raditi za spas svoje duše! Jer ako mi štogod ne učinimo, neće
nitko zanas. sam Onaj, dapače, koji nas je stvorio bez nas, neće nas
spasiti bez našeg sudjelovanja!”
MOLITVA:
O Presveto Srce Isusovo, koje si se žrtvovalo za nas, učini da
shvatimo neizmjernu vrijednost naše duše. Pomozi nam da sve budemo
pripravni žrtvovati ako bi trebalo da dušu svoju spasimo! O
preljubezno Srce Isusovo, Srce prečisto, Presveto, puno najčišće
ljubavi, uništi u našem srcu sve ono što nam priječi da se posvema
Tebi ne posvetimo. Ljubimo Te o Isuse i nećemo da drugoga ljubimo nego
jedino Tebe!
UZDAH:
Slatko Srce Isusovo budi moje spasenje!
Slatko Srce Marijino budi moje spasenje!

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije:

KRUNICA PRESVETOM SRCU ISUSOVU:
Moli se na Gospinu krunicu, poslije riječi Isus dodaju se zazivi:
– na prva 3 mala zrna:
1. koji neka nam umnoži vjeru
2. koji neka nam učvrsti ufanje
3. koji neka nam usavrši ljubav

DESETICE KRUNICE:
1. IZ ČIJEG PRESVETOG SRCA ISTJEČU SVE MILOSTI, SMILUJ SE NAMA I SPASI NAS!
2. U ČIJE PREDOBRO SRCE POLAŽEMO SVU SVOJU NADU, SMILUJ SE NAMA I SPASI NAS!
3. ČIJE SVEMOĆNO SRCE LOMI MOĆ I LUKAVSTVO NEPRIJATELJA, SMILUJ SE
NAMA I SPASI NAS!
4. ČIJE BOŽANSKO SRCE ZASLUŽUJE DA BUDE BESKRAJNO LJUBLJENO, SMILUJ SE
NAMA I SPASI NAS!
5. ČIJE JEVJERNO SRCE IZ LJUBAVI PREMA NAMA KOPLJEM PROBODENO, SMILUJ
SE NAMA I SPASI NAS!

NA SVAKO VELIKO ZRNO:
NEKA BUDE PRIZNATO, LJUBLJENO, HVALJENO, SLAVLJENO, ČAŠĆENO I VELIČANO
BOŽANSKO SRCE ISUSOVO I BEZGRIJEŠNO SRCE MARIJINO I SRCE MARIJINO OD
BOLI SASVIM PROBODENO, ZAPALI ŽAR LJUBAVI U NAŠIM SRCIMA.

LITANIJE U ČAST PRESVETOM SRCU ISUSOVU:
Gospodine smiluj se!
Kriste smiluj se!
Gospodine smiluj se!
Kriste čuj nas!
Kriste usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se
Duše sveti, Bože, smiluj nam se
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se

Srce Isusa, Sina Oca vječnoga, smiluj nam se
Srce Isusovo, u krilu Djevice majke od Duha Svetoga sazdano, (ponavlja
se svaki put: smiluj nam se)
Srce Isusovo, s Riječju Božjom bitno sjedinjeno,
Srce Isusovo, veličanstva beskrajnoga,
Srce Isusovo, hrame Božji sveti,
Srce Isusovo, šatore Višnjega,
Srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska,
Srce Isusovo, žarko ognjište ljubavi,
Srce Isusovo, pravde i ljubavi posudo,
Srce Isusovo, dobrote i ljubavi puno,
Srce Isusovo, svake hvale predostojno
Srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca,
Srce Isusovo, u kojem je sve blago mudrosti i znanja,
Srce Isusovo, u kojem prebiva sva punina božanstva,
Srce Isusovo, koje je Ocu vrlo omiljelo,
Srce Isusovo, od kojega punine svi mi primismo,
Srce Isusovo, željo bregova vječnih,
Srce Isusovo, strpljivo i mnogoga milosrđa,
Srce Isusovo, bogato za sve koji zazivaju Tebe,
Srce Isusovo, izvore života i svetosti,
Srce Isusovo, pomirište grijeha naših,
Srce Isusovo, nasićeno pogrdama,
Srce Isusovo, satrveno zbog opačina naših,
Srce Isusovo, do smrti poslušno,
Srce Isusovo, kopljem probodeno,
Srce Isusovo, izvore sve utjehe,
Srce Isusovo, živote i uskrsnuće naše,
Srce Isusovo, mire i pomirenje naše,
Srce Isusovo, žrtvo za grijehe,
Srce Isusovo, spasenje onima koji se u Te ufaju,
Srce Isusovo, ufanje onima koji u Tebi umiru,
Srce Isusovo, milino sviju svetih,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Gospodine!

Isuse krotka i ponizna srca,
Učini srce naše po Srcu svome!

Pomolimo se.
Svemogući, vječni Bože, pogledaj na Srce preljubljenog Sina svojega i
na hvale i zadovoljštine,
koje u ime grješnika Tebi prikazuje, i njima, koji milosrđe Tvoje
mole, Ti oproštenje udijeli umilostivljen,
u ime istoga Sina svojega Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje u
vijeke vjekova.
Amen.

Drugi dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
DRAGOCJENOST VREMENA
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Bdijte i molite u svako doba!” (Sv. Luka)
RAZMIŠLJANJE:
Kako se mi služimo i kako upotrebljavamo vrijeme koje nam je Bog dao
kao novac, da njime kupimo vječnost? Ne gubimo li mnogo vremena u
besposlenosti, lijenosti, igri i ispraznim govorima? Da li
upotrebljavamo vrijeme u dobra i plemenita djela na vječnu korist
svoju i svoga bližnjega? Promislimo, kako je Isus svoje 33 godine
života korisno i dobro upotrijebio?
Neka nam premilo Srce Isusovo podijeli milost da se svakim časom svoga
života najbolje služimo i da ne budemo među brojem onih neharnika koji
Mu za ljubav vraćaju prezir, nehajnost i bezbrižnost.
Misao bl. Margarite Alakok:
“Naš je život kratak; eto zašto ne smijemo ni jedan sami čas uzaludno
potrošiti. Svaki trenutak vremena tako upotrijebimo kao da sad moramo
stupiti pred strogi sud Božji!”
MOLITVA:
Presveto Srce moga Isusa, daj da se u svemu za Tvojim primjerom
povedem; budi u svakoj stvari mojim uzorom! Ti najbolje poznaješ naša
srca, kako su hladna i mlitava. Ražeži ih i rasplamti svojom ljubavi,
preslatki isuse moj; ne dopusti da ma i jedan put zakucaju, a da ne
misle na Tvoje Božansko Srce koje je toliko ljubilo svijet.
UZDAH:
O preslatki Isuse, ne budi mi sudac nego Spasitelj!
( 50 dana, Pio IX. )

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Treći dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
MILOST BOŽJA
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Oh, kad biste upoznali dar Božji!” (Sv. Ivan)
RAZMIŠLJANJE:
Koliko smo milosti primili od kada smo na zemlji? Velike i
neprocjenjive milosti: sv. Krštenja, sv. Pričesti. Potvrde i ostalih
sakramenata, dobrih savjeta, dobrih primjera! A koliko svakim časom
primamo milosti da tvorimo dobro, čuvamo se zla i svladavamo napasti!
Jest, primili smo toliko milosti da smo mogli postati sveci, a ipak…
Ispitajmo dobro svoju savjest i naći ćemo toliko pomanjkanja,
slabosti, a možda i jasnih prkosa i prekršaja volje Božje u velikim
stvarima što sačinjava smrtni grijeh…
Bože moj, dokle će potrajati ova moja mlakost i sljepoća?…
MISAO BL. MARGARETE ALAKOK:
“Pomislite da će ona ista milost, onaj isti otajni glas koji vas sada
pozivlje i opominje na dobro, a kojemu ste se toliko puta oprli,
postati sve slabiji dok se napokon od vas posvema ne udalji…Tada će
vaša duša ostati suha i neplodna te neće drugim uroditi doli vašom
propašću.”
MOLITVA:
O Srce prečisto moga Isusa, koje toliko želiš da Te svijet izljubi!
Srce, koje nalaziš utjehu i zadovoljstvo među sinovima ljudskim, znam
da sam već odavno zaslužio poradi svojih grijeha vječnu kaznu. Ali
vidim da ćeš mi Ti uza sve to biti milosrdan i blag pa Te srdačno
molim da mi dadeš milost da Te već jednom počne ljubiti onaj nevoljni
stvor koji Te je toliko puta uvrijedio.
UZDAH:
Presveto Srce Isusovo, smiluj nam se!
( 100 dana, Pio IX. )

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Četvrti dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
GRIJEH
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Moj je sin bio umro i evo, uskrsnuo je; bio je izgubljen i evo ga
nađoše!” (Sv. Luka)
RAZMIŠLJANJE:
Kako da se sjetimo svojih grijeha, a da se ne zgrozimo od straha?Jesmo
li za njih činili pokoru? Jesmo li ih okajali suzama? Jesmo li se
posvema otresli zlih navika ili možda još vrijeđamo Boga svoga? Oh,
smilujmo se barem neumrloj duši svojoj te obećajmo stalno Božanskome
Srcu da Gaviše nikada nećemo svojevoljno uvrijediti.
Ostavimo se već jednom grijeha, ostavimo se ispraznosti i taština
svjetskih. Živimo u svijetu kao da ne živimo. Istina, mi ćemo se
žalostiti i plakati, a svijet će se veseliti, ali brzo će se naša
žalost pretvoriti u veselje.
Uzdajmo se u Onoga koji je rekao:
“Ne bojte se, Ja sam pobijedio svijet!”
MISAO BL. MARGARETE ALAKOK:
“Što su radosti i uživanja svjetska? Što ima u njima stalna i sigurna?
Sve je tu prolazno kao sjena pa ne mogu pojmiti kako srce koje hoće da
ljubi svoga Boga može tražiti mir, užitak i veselje izvan Njega!”
MOLITVA:
O ražalošćeno Srce moga Isusa, oduravamo iz svoga srca sve što se Tebi
ne sviđa. Daj nam takvu mržnju na grijeh da izbjegavamo i sjenu
njegovu. Je li moguće da svojevoljno počinimo ono što Ti tako mrziš?
Podijeli nam milost da Ti često upravimo ovaj uzdah:
“O moj Isuse udijeli nam Tvoju ljubav!”
UZDAH:
Slatko Srce moga Isusa daj da Te ljubim sve to više!
( 300 dana, Pio IX. )

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Peti dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
BORBA U OVOM ŽIVOTU
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Kraljevstvo nebesko silu trpi; i samo ga oni zadobivaju koji ga silom
osvajaju!” (Sv. Matej)
RAZMIŠLJANJE:
Jest, život je pravoga kršćanina na ovome svijetu borba protiv vraga,
svijeta i strasti. Shvaćamo li i mi tako život? Jesmo li i mi pravi
vojnici Kristovi koji se ne straše borbe, koji radosno srću u boj za
spas svoj i svoga bližnjega? Ispitajmo se, kako je s nama u tom
pogledu?
Raj je kao tvrda kula koju treba dugotrajnim i napornim opsjedanjem osvojiti.
Ako, dakle, nismo pripravni na borbu i na križ, nikad do pobjede
nećemo doći. Ne uzdajmo se ipak, toliko u sebe, koliko u milost i
pomoć Božju jer je svako tijelo kao trava i slava će mu pasti kao
travi cvijet.
MISAO BL. MARGARETE ALAKOK:
“Ostanimo mirni i spokojni u nevolji i progonstvu jer nam ništa ne
može škoditi ako se samo s pouzdanjem utječemo dragome Bogu.”
MOLITVA:
O Srce milosrdno moga Isusa kada sam bila u nemilosti kod Tebe Tvoja
me dobrota rasvijetlila i oprostila mi sve. Ona je učinila da plačem
nad svojim grijesima. Ah! Ne prestani, mili Isuse moj, uvijek samnom
biti milosrdan. Daj mi svjetlosti i snage da Ti uvijek budem haran.
UZDAH:
Isuse spasi nas, pogibosmo!

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Šesti dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
DAR SVOGA SRCA BOGU
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Pouka Presvetog Srca Isusova:
– Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim!”
(Sv. Luka)
RAZMIŠLJANJE:
“Stvoren sam za Tebe, o Bože moj” – govorio je sv. Augustin – “i
nemirno je srce moje dok ne otpočine u Tebi!”
Kad ćemo napokon darovatisrce svoje Bogu svome koji ga tako uporno i
tako dugo od nas traži…Uvidjeli smo prolaznost i neharnost svakog
prijateljstva kojemu Bog nije temeljem i začetkom. Znamo da nas nitko
na svijetu nije ljubio niti ljubi niti će ljubiti kao Bog. Od sada,
moje srce toliko puta pokvareno i uznemireno neće nikome drugome
pripadati nego Bogu, jedino i samome Bogu!…”
MISAO BL. MARGARETE ALAKOK:
“Jest, treba da ljubimo ovoga jedinoga prijatelja naših srdaca pa
stajalo nas što mu drago, jer se sva naša sreća i sloboda sastoje u
ovoj ljubavi. Za drugu, pa bilo i najdragocjeniju stvar nije vrijedno,
a ma ni časka izgubiti.”
MOLITVA:
O dobrostivo Srce Isusovo, Ti možeš učiniti da ja posvema uza Te
pristanem. Sam po sebi ne mogu ništa. Imam jedino ovo srce što si mi
ga Ti dao. Ono želi da Te ljubi; učini dakle da Tvoja sveta volja bude
jedino pravilo mojih misli i želja!
UZDAH:
O Isuse! Ljubavi moja, evo Ti srce moje!

Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Sedmi dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
PREZIR LJUDSKOG OBZIRA

poruka Presvetog Srca Isusova:
“Onoga koji se mene bude stidio pred ljudima, stidjet ću se i ja pred
Ocem svojim nebeskim” (Sv. Matej)
RAZMIŠLJANJE:
Oh, kad bi kršćani ovu strašnu prijetnju Božanskoga Spasitelja imali
pred očima ne bi bilo danas toliko nevoljnika i strašljivaca koji se
stide Crkve Svete svoje i njoj okreću leđa radi kojekakvih sitnica.
Nije li istina da se neprestano bavimo pitanjem:
“Što će svijet reći? Što će o nama suditi i misliti?”
Pa ne dogodi li se često da ova nesretna misao toliko djeluje na nas
da se odričemo i najboljih, najkorisnijih, najsvetijih svojih odluka i
dužnosti jedino iz straha da se ljudima i to, na žalost, nesavjesnim
ljudima, ne zamjerimo?
O, bijednih i nevoljnih, slabih i nestalnih nas!
Mnijenja se ljudska mijenjaju, sve što je ljudsko jest isprazno, sto
puta isprazno!
Ali Bog ostaje uvijek, Njegova se volja ne mijenja nikada, samo je On vječan!
Nastojmo se dakle dopasti Bogu, a što nas je briga za drugo!
MISAO BL. MARGARETE ALAKOK:
“Bog hoće da Ga nadasve ljubimo. Ne treba dakle, da mislimo što će
kazati ili misliti svijet, nego da zadovoljimo i da se dopadnemo Srcu
Isusovu.”
MOLITVA:
O zahvalno Srce Spasitelja moga, ja znam biti haran prema stvorovima,
ali sam uvijek prema Tebi neharan. Ljubezni Isuse, od sada hoću da Te
ljubim nad svakim stvorom, dapače, više nego samoga sebe. Preostale
dane života svoga hoću da upotrijebim jedino na Tvoju slavu. Učini da
spoznam Tvoju svetu volju i evo me pripravna da sve izvršim.
UZDAH:
“Budi ljubljeno nadasve, Presveto Srce Isusovo!”
( 100 dana, Pio IX. )
Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Osmi dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
DOBRA DJELA
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Zdravo dobri i vjerni slugo!” (Sv. Matej )
RAZMIŠLJANJE:
Dani svakoga kršćanina moraju biti plodonosni. Naša će vjera biti
mrtva ako ne dade plodova dostojnih svjesna kršćanina. Vjera koja ne
djeluje, ne radi, ne proizvodi nije prava i iskrena vjera. Radimo
dakle, da umnožimo slavu Božju. Pohitimo u pomoć našoj braći: dajmo
milostinju, vidajmo rane i tjelesne i duševne, pružajući i kruh i
dobar savjet sa dobrim štivom…
Sakupljajmo blago što ga vrijeme neće iskvariti niti moljac
izgristi…Jao si ga nama ako na času smrti opazimo da su nam ruke
prazne.
MOLITVA:
“O ražalošćeno Srce Isusovo, dubino milosrđa i ljubavi, ne dopusti da
Tvoja pregorka muka bude neplodna za mene! Sjeti se, o moj Isuse, suza
i krvi što si prolio za mene te mi se smiluj! Učini da umrem samome
sebi i da ne živim nego za Tebe!”
UZDAH:
“Dođi kraljevstvo Tvoje!”
Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Deveti dan devetnice Presvetom Srcu Isusovu
SLAVA PRESVETO SRCE
– poruka Presvetog Srca Isusova:
“Oni koji raade za moju slavu imat će i život vječni!” ( Crkovnjak )
RAZMIŠLJANJE:
Što radimo da umnožimo broj štovatelja Presvetoga Srca i da povećamo
Njegovu slavu? Mislimo li na Nj? Govorimo li o Njemu? Što činimo da Ga
uzljube i upoznaju? Častimo li Njegovu sliku? Oh! Kako smo neharni kad
zaboravljamo Srce našeg najvećeg Dobrotvora i Prijatelja! Kako malo
radimo za našu vlastitu korist jer za ono što učinimo za Njegovu slavu
na ovome svijetu biti ćemo stostruko nagrađeni na drugome svijetu.
Misao bl. Margarite Alakok:
“Ovo Božansko Srce neće samo nas nagraditi nego i naše roditelje i
rodbinu. Na sve će naše mile baciti svoj milostivi i blagi pogled da
im bude u pomoći samo neka se s pouzdanjem Njemu utječu!”
MOLITVA:
“O Srce Isusovo, vjerno prema onima koje si pozvao da Te ljube, koliko
sam Ti puta obećao da ću Ti ostati vjeran, a ipak sam Ti se
iznevjerio. Priznajem svoju neharnost i oduravam je. Rasplamti moje
srce onom ljubavlju kojom goriš za mene. O Marijo, Majko lijepe
ljubavi, pomozi mi da ljubim Tvojega Sina Isusa!”
UZDAH:
“Slatko Srce Marijino budi moje spasenje!”
Sad se izmoli krunica Srcu Isusovu i litanije

Ova devetnica objavljena je u izdanju molitvene zajednice sv. Josipa.
Zahvaljujemo se našoj Maji, članici uredništva, koja ju je odabrala i prepisala.

Maja Vidaković

 

PODIJELI