FOTO:J.Jurčević/www.put-istina-zivot.com

Dodaj mi zjenicama ljepote,
Oče moj ljubljeni,
da mogu vidjeti cvijeće
u pustinji… Isusu da ga poklonim.

Učini Oče rosa da pada
iz očiju mojih molitvenih…
vodom sa izvora duše
Krista da okrijepim
u pustinji u koju su ga
naši grijesi protjerali.

Daj da mu moja pjesma bude hlad,
dok žar kušnji
na njegovu ljubav
požrtvovnu napada.
Amen.

Ana Emanuela Šimunić

PODIJELI