ČOVIK JE ČOVIKU POSTAO VUK!

283

Žao mi je što ovo
Moram vam ja reć,
Došlo je vrime
Na žalost to već.
Čovik je čoviku
Postao baš vuk,
Ko što je očima
Nesnosan bili luk.

Jedni drugima
Sve više nanose boli,
Sve manje se
I dragom Bogu moli.
Osveta za osvetom
Sve jače baš traje,
Zlo neko vrime
Došlo sada je.

Zub za zub
Se opet vraća,
Oko za oko
Se sada plaća.
Tamne sile
Vladaju svuda,
Na vlast dolazi
Sve veća luda.

Žao mi je što ovo
Moram ja reći,
Svako želi biti
Bogatiji i veći.
A i taj novac
Proklet on bio,
Proklestvu tome
Velik je baš dio.

I dokle čovik
Misli baš tako,
Znam da nije
Mnogima lako.
Al stisnuti oči
Ne triba baš niko,
Vuk dok zavija
Siromah bi viko!

22.01.2018. Brat Bojan.

PODIJELI