Božja potpuna predaja nama

24

Jer je Bog je tako ljubio svijet da je dao … (Ivan 3:16)

Spasenje nije samo puko izbavljenje od grijeha ili iskustvo osobne duhovnosti ili svetosti. Spasenje koje dolazi od Boga, znači biti posve oslobođen od sebe samoga te biti doveden u savršenu sjedinjenost s Njim. Kad pomislim na svoje iskustvo spasenja, pomislim na izbavljenje od grijeha i stjecanje osobne svetosti. Međutim, spasenje je daleko više od toga! To znači kako me je Duh Božji doveo u prisni odnos sa stvarnom osobom samog Boga. I dok sam tako uhvaćen u potpuno predanje Bogu, oduševljavam se nečim beskrajno većim od sebe.

Reći kako smo pozvani propovijedati svetost ili posvećenje znači promašiti samu srž. Mi smo pozvani  naviještati Isusa Krista (vidi 1. Korinćanima 2:2). Činjenica kako nas spašava od grijeha i čini nas svetima, samo je dio učinka Njegove veličanstvene i potpune predaje nama.

Ako smo Mu istinski predani, mi nikada nećemo biti svjesni vlastitih napora da ostanemo predani. Čitav naš život bit će obuzet Onim kome se predajemo. Čuvaj se razgovora o predanju ako o tome ništa ne znaš. Zapravo, nikada nećeš niti znati išta o tome dok ne razumiješ kako Ivan 3:16 znači, da je Bog taj koji su u potpunosti i apsolutno (pre)dao nama. U svom predanju moramo se predati Bogu na isti način na koji je On sebe dao za nas – potpuno, bezuvjetno i bez zadrške. Posljedice i okolnosti koje proizilaze iz naše predaje nikada nam neće ni pasti na pamet, jer će naš život biti potpuno prožet Njime.

– Oswald Chambers – kapelan britanske vojske

Jesu li moje misli, osjećaji i život prožeti Njime ili vlastitom duhovnošću, spasenjem i svetošću?

Jesam li Mu se spreman predati onako kako se On predao nama, potpuno, bezuvjetno i bezrezervno?

PODIJELI