Rijeka mi je duša, koja uranja u more Božje milosti. Ponirem svom slatkoćom vjere u tajnu slanost križa tražeć na dnu školjke svetog Jakova nebil u njima ugledala bisere za potrebite duše. Dušice Božje sjaj ljubavi izranjam za vas, ja koja obožavam roniti svetim dubinama osjećam svaka je suza naša biser tajnih mora. Anđeli ih Gospodinu odnose, našom se ustrajnošću ponose. Na kruni Kristovoj sada je vječna zahvala u našim djelima ljubavi. Na nama je da nosimo Isusovo trnje, na nama je da mu se poklonimo požrtvovnošću. Na nama je da spriječimo boli Presvete glave Isusove i okrunimo ga ružama. Na nama je da budemo oni ponizni, blaženi ljudi koji dozivaju Rajska vrata milosrđa. I prisegnemo da se nikada nećemo odijeliti od Boga. Bog od nas traži samo ljubav, po njoj će se duša oblačiti u ruho novo vječno. Udijelo nam dobri Bog bijele nebeske haljine, isprao nas iz crnila i sivila zemaljskog svojom predragocijenom krvlju. Nitko nije zaslužio Raj, jer smo svi obični grešnici, ali postoji Bog dobrostivi koji nam prašta sve dok smo srca raskajana, Isus nas želi sviju prigrliti i udijeliti nam nebeski stan. Vjerujem da ćemo živjeti i susretati na Nebu one duše koje su nam bile bliske na Zemlji, vjerujem da su si prisne duše koje nam je Bog darovao kao obitelj, rodbinu i prijatelje vječno suđeni. Vjerujem da ćemo u milosan dan Jahvin svi biti u čistoj ljubavi skupa sa svetima, slaviti Gospodinovu dobrotu. Vjerujem da svaka bol ima smisao, ako svu svoju patnju dajemo u čast 5 Kristovih rana. Vjerujem u glasiće nade svoga srca, jer ono kuca za Raj i spasenje cijelog svijeta. Dao Bog da srca sva postanu anđeoska, da zavlada gorljiva ljubav u srcima za Gospodina. Svaka je molitva ruža Isusu i nestajanje trnja iz presvetih rana. Blagoslovljene ružice ljubavi iskrene. Amen.

Sa ljubavlju Ana Emanuela, Bilaj 18.06.2018.

PODIJELI