” Bogatima na ovome svijetu zapovijedaj da se ne uzohole,niti uzdaju u nestalno bogatstvo,nego u Boga koji nam daje sve obilato za uživanje.”

( 1 Timoteju 6,17 )

PODIJELI