Prvo čitanje:

Mudr 7, 22-8, 1

 

 

 

Čitanje Knjige Mudrosti

U mudrosti je duh razborit, svet,

jedinstven, mnogostran, tanan,

okretan, pronicav, neoskvrnjen,

jasan, nepristran, dobrohotan,

oštar, nezaprečiv, dobrotvoran,

čovjekoljubiv,

postojan, pouzdan, bezbrižan,

svemoćan, svenadzoran,

što prodire kroza sve duše,

mudre, čiste i najtanje.

Jer je mudrost gibljivija od svakog gibanja,

ona proniče i prožima sve svojom čistoćom.

Jer je ona dah sile Božje,

i čist odvir slave Svemogućeg;

zato je ništa nečisto ne može oskvrnuti.

Ona je odsjev vječne svjetlosti,

i zrcalo čisto djela Božjeg,

i slika dobrote njegove.

Jedna je, a može sve,

i ostajući u sebi, sve obnavlja.

Ona prelazi od naraštaja do naraštaja u duše svete,

i čini od njih Božje prijatelje i proroke.

Jer Bog ne ljubi nikoga

osim onoga tko se druži s mudrošću.

Ona je od sunca sjajnija

i nad sve zviježđe uzvišena;

uspoređena sa svjetlošću, ona je nadmašuje:

jer svjetlost ustupa mjesto noći,

dok zloća nema moći protiv mudrosti.

Njena se snaga prostire s jednoga

kraja svijeta na drugi,

i blagotvorno upravlja svemirom.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam:

Ps 119, 89-91.130.135.175

Pripjev:

Dovijeka, Gospodine, riječ tvoja ostaje.

 

Dovijeka, Gospodine, riječ tvoja ostaje,
stalna poput nebesa.

Od koljena do koljena tvoja je vjernost;
učvrstio si zemlju, i ona stoji.

Po tvojim zakonima stoje zauvijek,
jer sve tebi služi.

Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumljuje.

Licem svojim obasjaj slugu svoga
i nauči me pravilima svojim!

Nek živi duša moja i neka te hvali,
a tvoji sudovi nek mi na pomoć budu!

Evanđelje:

Lk 17, 20-25

 

 

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Farizeji upitaju Isusa: »Kad će doći kraljevstvo Božje?« Odgovori im: »Kraljevstvo Božje ne dolazi primjetljivo. Niti će se moći kazati: ‘Evo ga ovdje!’ Ili: ‘Eno ga ondje!’ Ta evo — kraljevstvo je Božje među vama!«

Zatim reče učenicima: »Doći će dani kad ćete zaželjeti vidjeti i jedan dan Sina Čovječjega, ali ga nećete vidjeti. Govorit će vam: ‘Eno ga ondje, evo ovdje!’ Ne odlazite i ne pomamite se! Jer kao što munja sijevne na jednom kraju obzorja i odbljesne na drugom, tako će biti i sa Sinom Čovječjim u Dan njegov. No prije treba da on mnogo pretrpi i da ga ovaj naraštaj odbaci.«

Riječ Gospodnja.

PODIJELI