“Budala je onaj koji misli da drugi ne misle.”

Portugalska poslovica

PODIJELI