Razlika između politike i duhovnog života

144

 

Pitanje:
Pojedini političari s ljevice jasno inzistiraju na jasnoj razlici između politike i duhovnog života. Nije li licemjerno da se pojedini političari zalažu za abortus ili za homoseksualni brak u javnosti, a da privatno ližu oltare i da kleče po raznim svetištima?

Odgovor:
Poštovani,
U ovom pitanju postavili ste ključnu problematiku današnje političke kulture u Hrvatskoj pa i šire, a to je licemjerje u političkom životu. Naime, svakako  da može postojati razlika između duhovnog i političkog života, ali duhovni život može biti dio političkog. Duhovnost i politika su dio ljudske nutarnjosti i opredjeljenosti. Svakako da je licemjerno kada se pojedini političari zalažu za abortus ili za homoseksualni brak u javnosti, a privatno se pričešćuju redovito i idu u crkvu… To susrećemo često i u privatnom životu kada vidimo u prvim redovima u crkvi one koji u privatnom životu ne žive svoju vjeru, već su skloni ogovaranjima i teškim grijesima na dnevnoj razini, tako da nisu ni političari najveće zlo koje postoji u našem društvu…
Političari u većini slučajeva manipuliraju narodom na razne načine pa čak i kad je u pitanju abortus, a o tom pitanju smo već imali prilike govoriti u prijašnjim člancima te takve političare ne smijemo poduprijeti i dati im glas na izborima, no unatoč tome izbore uvijek dobiju takvi političari koji šire licemjerje među hrvatski  narodom, a to je posljedica neprovođenja lustracije u političkom životu, a lustracija je nužna.

Prof. Zoran Sučić, univ.spec.pol

PODIJELI