Božja Riječ nam jasno upućuje da je homoseksualnost protuprirodno općenje jer prirodno je darivanje svoje spolnosti u braku između muškarca i žene.
Citati iz Svetog Pisma:
-Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe s ženom. To bi bila grozota! (Lev 18:22).
-Ako bi muškarac legao s muškarcem kao što se liježe sa ženom, obojica bi počinila odvratno djelo. Neka se smaknu i krv njihova neka padne na njih. (Lev 20:13)
-Jao onima koji zlo dobrom nazivaju, a dobro zlom, koji od tame svjetlost prave, a od svjetlosti tamu, koji gorko slatkim čine, a slatko gorkim! (Iz 5,20)
-Jer otkriva se doista s neba gnjev Božji na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji istinu sputavaju nepravednošću. Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je: Bog im očitova. Uistinu, ono nevidljivo Njegovo, vječna Njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta, umom se po djelima razabire tako da nemaju isprike. Jer premda upoznaše (uključuje svjesnu dužnost molitve i poklona), ne iskazaše mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost , nego ishlapiše u mozganjima svojim te se pomrači bezumno srce njihovo. Umišljajući da su mudri postali su ludi i zamijeniše slavu neraspadljivog Boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka.. Zato ih je Bog preko pohota njihovih srdaca predao nečistoći, tako da sami obeščašćuju svoja tijela;…… Zbog toga ih je Bog predao sramotnim strastima; njihove žene zamijeniše naravno općenje protunaravnim; a tako su i muškarci napustili naravno (prirodno) općenje sa ženom i raspalili se pohotom jedni za drugima, te muškarci s muškarcima sramotno čine i sebi na sebi primaju pravednu plaću (kaznu) za svoja zastranjenja. (Rim 1.18-28)

Katolički nauk nas uči da je homoseksualnost sodomski grijeh, ali i kazna, te da oni koji to prakticiraju snose često gadne posljedice budući da su odabrali otpad od Boga.
Homoseksualnost je posljedica pobune protiv prirodnog Božjeg djela i reda stvari!
Svi oni koji podržavaju grijeh (bio to blud, preljub, sodomija i sl.), ne govoreći osobi da čini grijeh i zlo koji zasigurno nije Božja volja jer se Bog grijehu protivi, koji im povlađuju, toleriraju i brane ih bez upute da i ako imaju krive sklonosti, mogu se oduprijeti zlu i grijehu, a osobito ako su to teolozi, svećenici, biskupi i njima slični snosit će strahovitu odgovornost jer kome je više dano od njega će se i više tražiti…
„Dobro znajte ovo: nijedan bludnik ili bestidnik, pohlepnik, idolopoklonik (neuredne požude koji iskazuje stvorenjima) – nema baštine u Kraljevstvu Kristovom i Božjem! Ako su oni kažnjeni smrću  koji su tako činili živeći po tijelu, koliko će više biti kažnjen tko zlim naučavanjem potkopa vjeru za koju je Krist razapet? Takav će zločinac ići u neugasivi oganj, a jednako i onaj koji ga sluša.“

Poslanica Efažanima iz govora sv. Ignacija, Božanski časoslov za redovnike

Bog je došao grješnicima, ali ne da ih ostavi u grijehu već da ih ozdravi od njega. Bog nakon pokajanja govori: “Idi i ne griješi više.” Tad stupa milost. Tad se ima pravo na Pričest i milosni život u Bogu jer u suprotnom se čini svetogrđe.
 
Duhovna djela milosrđa
1. Dvoumna savjetovati
2. Neuka poučiti
3. Grješnika pokarati
4. Žalosna i nevoljna utješiti
5. Uvredu oprostiti
6. Nepravdu strpljivo podnositi
7. Za žive i mrtve Boga moliti
Istina da smo već više puta podijelili ovu peticiju direktno preko stranice citizengo, ali vidi se potreba još to poduprijeti. Nažalost mnogo je onih koji s psihološke i vjerničke strane ne razumiju ovu tematiku koja bi djeci stvorila ogroman problem za njihovo zdravo odrastanje.
Neki me optužuju:”kad bih imala prijatelja koji je takav da ne bih ovako reagirala” i na taj način brkaju osobu i grijeh. Takvima sam pozvana odgovoriti moj najbolji prijatelj iz srednje škole ima problem s tim no nikad ga kao osobu ne bih gledala manje vrjednijim. Razgovarali smo o toj temi i on sam priznaje da dijete nikad ne bi usvojio jer to jednostavno nije prirodno ni dobro okruženje za djecu.
Tko god želi neka klikne OVDJE i potpiše za zaštitu djece
PODIJELI