Oluja 1995.-2015.

Ove se godine navršava punih 20 godina od Vojno redarstvene operacije hrvatske vojske i policije-“Oluje”! Obljetnica velike pobjede i spomen na sve one koji su položili svoje živote za samostalnu i slobodnu Hrvatsku. Sama operacija je trajala od 04. do 07. kolovoza 1995. i bila je usmjerena na okupirana područja koja su držali pobunjeni Srbi.
Samom operacijom vraćeni su svi dijelovi okupiranog dijela Hrvatske u ustavno-pravni poredak osim Istočnog dijela. Oluja je u biti zajedno s Bljeskom značila i formalni kraj Domovinskog rata. Ovim je oslobođeno 18,4% teritorija Republike Hrvatske.
Oluji je prethodio “Bljesak” koji je bio uvod i početak razbijanja paravojnih srpskih formacija u BiH i kasnije se pokazalo da te iste neprijateljske snage nisu više bile sposobne odgovoriti na početak nove ofenzive koju je hrvatska vojska pomno pripremala. Nad našom vojskom visila je prijetnja sankcijama iz Amerike ukoliko se krene u odlučnu bitku i nekako prešutno je kasnije i odobrena uz opasku da ne smije trajati duže od tjedan dana. Sam Bljesak je trajao 48 sati, a Oluja 3 dana i nakon svega stizale su iz svijeta samo pozitivne reakcije na briljantnu akciju i pobjedu hrvatske vojske.
Prvog dana, 04. kolovoza napad je počeo artiljerijom, onesposobljen je odašiljač Ćelavac i prekinuta je srpska komunikacija, osvojen je Sveti Rok, a Knin je bio u okruženju.
Knin je osvojen 05. kolovoza do podneva i oslobođeno je 80% planiranog okupiranog teritorija na jugu. Nakon toga operacija je preusmjerena prema Plitvicama i Petrinji.
Dana 06. kolovoza na granici s BiH spojile su se snage HV-a i HVO-a s Petim korpusom vojske BiH i time je tzv. republika srpska prepolovljena! Bitno je naglasiti da je civilima ostavljen koridor za povlačenje dok su vojsku držali u okruženju. Redom su padali gradovi u okruženju a vojska se predavala dok su hrvatske snage čistile teren.
07. kolovoza 1995. ministar Gojko Šušak je u 18h objavio da je akcija završena.
Po hrvatskim podacima poginulo je 174 vojnika na našoj strani, dok se na srpskoj strani radi o 560 poginulih i 1850 ranjenih.
Nakon završetka operacije hrvatski predsjednik je pozivao civile da ostanu i da im je zajamčeno po Ustavu pravo na život, no većina se nije obazirala i napuštala je Hrvatsku slušajući svoje vojno i političko vodstvo.
Operacija “Oluja” spada u jednu od najbriljantnijih vojnih operacija hrvatske vojske koja je u vrlo kratkom roku vratila svoj teritorij i uspostavila ustavno-pravni poredak na gotovo cijelom svom teritoriju.

Svima koji su sudjelujući u operaciji položili svoje živote bila laka hrvatska zemlja i uvijek nam moraju ostati u spomenu i sjećanju!

 

Kazimir Ištuk

 

PODIJELI