O križu blagoslovljeni

77

O Križu blagoslovljeni, svem svijetu Ti si ufanje. Ti nekoć drvo sramotno, a sada vrata nebeska. Na Križu Spas naš uzdignut sve ljude k sebi privlači, a đavo skršen bez plijena pobijeđen eto odlazi. Ti snagom Križa krvavog sav dug nam Kriste otpusti i ropstvo staro dokonča, slobodom ljude obdari. Sva slava tebi Isuse, sa Ocem Duhom presvetim, udijeli nam u vječnost svu uživat Križa plodove. Amen.

Izvor: https://zupa-svkriz.hr/

PODIJELI