ZA NAS ŽIVOT KRIST JE DAO

114

Sav u ranam
Na Križ pribit,
Produžit će
Nama živit.
U Nebesim
U svom Raju,
U vičnome
Tome kraju.

Nevina ga
Osudiše,
I na taj Križ
Tad pribiše.
Da očisti
Duše naše,
Žene tužno
Zaplakaše.

Sa trnjem je
On okrunjen,
I izboden
Sa tim trnjem.
Dok mu srce
Koplje bode,
Krv poteče
Naspram vode.

Mrtvo Tilo
Na Križu visi,
Da je umro
Kriv i ti si.
Oj čoviče
Di sad ti si,
Nevin viruj
Zbog tog nisi.

Skinuli mu
Mrtvo tilo,
I u grob ga
Položili.
Na grob kamen
Navalili,
Da bi sigurni
Oni bili.

Al u zoru
Grob je prazan,
Uskrsnuo
Kako kaza.
Pobjedio
Smrt i boli,
Sad kod Oca
Živi gori.

Opet će se
Vratit nama,
I živiti
Vično s nama.
Jer Ljubav je
On baš Živa,
U srcu nas
Sve baš ima.

Sav u ranam
Na Križ pribit,
Produžio
Nama živit.
U Nebesim
U svom Raju,
U vičnome
Tome kraju!

10.04.2017. Brat Bojan.

PODIJELI