Molitva svetom Josipu Radniku

548

Slavni Sveti Josipe,

uzore svih radnika,
izmoli mi milost
obavljati svoje poslove
u duhu pokore,
te tako zadovoljiti
za svoje mnogobrojne grijehe;
da ih obavljam savjesno,
ne obazirući se na svoje sklonosti,
već jedino na dužnost;
da ih izvršim sa zahvalnošću i radošću
smatrajući velikom čašću
što mogu naravne darove,
koje mi je Bog dao,
uporabiti i usavršiti u poslu;
da ih obavljam uredno i mirno,
umjereno i strpljivo
i nikada ne uzmaknem
pored umornošću i poteškoćama;
da ih obavljam osobito u čistoj nakani
odričući se sama sebe;
sve to u sjećanju na smrt
i na račun koji ću morati polagati
o svakom izgubljenom času,
o neiskorištenim darovima,
o propuštenim dobrim djelima
i o taštoj samodopadnosti kod uspjeha,
što tako nagrđuje djela učinjena Bogu za ljubav.
Sve Isusu i Mariji za ljubav
i po tvom uzoru sveti Josipe!
To neka mi bude misao vodilja
u životu i na samrti.
Amen.

PODIJELI