Marijo, Majko i Suotkupoteljice moja, oprosti što Te nezahvalnošću, pomanjkanjem vjere i pouzdanja u i Tvoj zagovor i Tvoje neizmjerno Milosrđe, u živu nazočnost Tvojega Božanskog Sina u Presvetom Sakramentu Oltara, žaloste tolika Tvoja djeca. Ipak Te molim, Majko, pomozi nam da Tvoj Sin  ostane na našim oltarima, u našim svetohraništema i bude pravi život svakoga od nas, da bude naše svjetlo, jakost i pomoć u svemu i tako natjeraj u bijeg neprijatelje  U protivnom, kamo ćemo ići? Tko će nam pomoći? Sjeti se kolikih Te  je suza i patnje i stajalo naše spasenje. Obnovi nas svojom ljubavlju, da se međusobno hrabrimo, podupiremo i pomažemo, poput prvih apostola i učenika, koji su protiv sebe imali društvo i državnu vlast, tako da ih je  svaki i najmanji korak mogao dovesti u ruke tiranima i odvesti ih u užasnu smrt. Daj nam svoju vjernost, ljubav, čistoću i junaštvo svog Bezgrešnog Srca, jaka hridino,  Ti, koja si slavila prvu Žrtvu, pripravivši našeg Boga i Spasitelja da Ga prineseš i daruješ kao najsvetiji dio sebe same, da bude žrtvovan na drvu Križa, vječnom oltaru svijeta.

( Zlatko Marinac – 15.12.2020. )

PODIJELI