Vulpes pilum mutat, non mores.

Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.

Latinska izreka

PODIJELI