Zadaća mudraca je načiniti red.

Sv.Toma Akvinski

PODIJELI