“Ambicija je zapravo pohlepa za moći.”

Charles Caleb Colton

PODIJELI